Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Úmrtí

Úmrtí – úmrtní list


Základní informace

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk a vyřizovatel pohřbu. Prvopis úmrtního listu (bez poplatku) obdrží pouze vyřizovatel pohřbu.

Podmínky a postup řešení

Předpokladem je obdržení potřebných osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů na oddělení matrika. Vyřizovatel pohřbu předá osobní doklady zemřelého při vyřizování pohřbu prostřednictvím pohřební služby, příp. osobně nebo zasláním poštou).

Dotčené instituce

Na matričním úřadu podle místa úmrtí zemřelého.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Náměšť na Hané a Loučany.

Úřad městyse Náměšť na Hané, matrika, nám. T.G.Masaryka 100

Tel.: 585 757 815, 723 521 788, e-mail: matrika@namestnahane.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 – 11: 00        11:30 – 17:00 hod.

Středa   7:00 – 11:00        11:30 – 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady zemřelého – občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list.
Na oddělení matriky lze odevzdat další doklady zemřelého, např. kartičku zdravotní pojišťovny, cestovní pas, průkaz ZTP, vojenskou knížku, řidičský průkaz.

Správní a jiné poplatky

Vydání úmrtního listu:

  • 0 Kč – za vydání prvního úmrtního listu (tzv. prvopis),
  • 300 Kč – za vydání každého dalšího úmrtního listu (tzv. druhopis),
  • 100 Kč – za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen provést zápis úmrtí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení.

Návazné činnosti

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení úmrtního listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Základní informace pro pozůstalé.pdf

Vdovský důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu pozůstalé/ho.

Informace o pohřebném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

K pozůstalostnímu řízení Vás vyzve notář (dle trvalého pobytu zemřelého).

Právní předpisy

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace